News


Szanowni Państwo

  Wszelkie zgłoszenia usterek prosimy przekazywać za pomocą formularza on-line lub wydrukować i przesłać na nasz adres. Pozwoli to na maksymalne skrócenie czasu reakcji serwisu.

Oferta specjalna
Cięcie plazmą

Firma Termix oferuje Państwu usługi cięcia metali łukiem plazmowym przy zastosowaniu nowoczesnej maszyny CNC sterowanej komputerowo. Cięcie łukiem plazmowym jest nowoczesną metodą obróbki metali pozwalającą, przy zastosowaniu sterowania CNC, na wycięcie z blachy praktycznie każdego kształtu. Technologię tą stosuje się, gdy tradycyjna obróbka jest bardzo kosztowna bądź często niemożliwa do wykonania. Technologia cięcia plazmowego amerykańskiej firmy HYPERTERM pozwala na osiągnięcie szeregu zalet technologicznych, w szczególności: • Cięcie plazmowe blach stalowych, nierdzewnych, aluminiowych i mosiężnych o wymiarach w zakresie od 0,5 mm do 25 mm (zależne od materiału) • Powierzchnie cięcia o dużej precyzji, znakomite kontury wyciętych elementów pozwalają zaoszczędzić czas podczas dalszej obróbki detalu. • Detale możemy wycinać dowolną ilość razy za każdym razem zachowując ich 100 % powtarzalność. • Znaczna oszczędność kosztów dzięki optymalnemu wykorzystaniu surowca, wysokiej wydajności i precyzji cięcia. • Możliwość wykonania zarówno dużych, jak i niewielkich serii w krótkim czasie przy relatywnie niskich kosztach. Oferujemy również usługi cięcia palnikiem gazowym firmy HARRIS stali o grubości do 100 mm.