News


Szanowni Państwo

  Wszelkie zgłoszenia usterek prosimy przekazywać za pomocą formularza on-line lub wydrukować i przesłać na nasz adres. Pozwoli to na maksymalne skrócenie czasu reakcji serwisu.

Oferta specjalna
Serwis - formularz reklamacyjny

W celu pisemnego zgłoszenia usterki pobierz formularz reklamacyjny, wypełnij i prześlij pocztą, faxem lub mailem lub wypełnij poniższy formularz

 

 

W celu zgłoszenia usterki kotła prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza

 

 

Temat Zgłoszenie usterki
Imię
Nazwisko
Twój adres e-mail
Ulica
Numer domu
Kod pocztowy
Miasto
Województwo
Telefon kontaktowy
Typ kotła
Data zakupu
Miejsce zakupu - Sprzedawca
Numer seryjny
Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła
Opis usterki
Proszę w sposób zwięzły opisać usterkę
Ważne !!! W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu TERMIX PLUS, Klient / Zgłaszający pokrywa koszt dojazdu i wykonanej usługi. (pkt.11 gwarancji)
Zanim Państwo wezwiecie serwis producenta prosimy zapoznać się z najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem nieprawidłowej eksploatacji lub zainstalowania kotła lub wadliwie zaprojektowanej instalacji c.o.

Przepisz kod z obrazka